ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN

A-ER-MHI2017302050208

A-ER-MHI2017302050206

A-ER-MHI2017302050205

A-ER-MHI2017302050204

A-ER-MHI2017302050701

A-ER-MHI2017302050601

A-ER-MHI2017302050402

A-ER-MHI2017302050401

A-ER-MHI2017302050222

A-ER-MHI2017302050221

A-ER-MHI2017302050220

A-ER-MHI2017302050219

A-ER-MHI2017302050218

A-ER-MHI2017302050217

A-ER-MHI2017302050216

A-ER-MHI2017302050214

A-ER-MHI2017302050209

2017302050018 E-R

2017302050023 E-R

2017302050029 E-R

2017302050038 E-R

2017302050048 E-R

2017302050049 E-R

2017302050050 E-R

———————————————————————————————————-

Actas Entrega Recepción 2018 FISM

Ejercicio 2018

MHI302050008

MHI302050006

MHI302050005

MHI302050020

MHI302050019

MHI302050018

MHI302050015

MHI302050014

MHI302050013

MHI302050010

ACTA ENT REC 2018 OBRA 004

ACTA ENT REC 2018 OBRA 007

ACTA ENT REC 2018 OBRA 011

ACTA ENT REC 2018 OBRA 012

ACTA ENT REC 2018 OBRA 016

ACTA ENT REC 2018 OBRA 017

ACTA ENT REC 2018 OBRA 021

ACTA ENT REC 2018 OBRA 022

ACTA ENT REC 2018 OBRA 023

ACTA ENT REC 2018 OBRA 024

ACTA ENT REC 2018 OBRA 030

ACTA ENT REC 2018 OBRA 031

ACTA ENT REC 2018 OBRA 032

ACTA ENT REC 2018 OBRA 033

ACTA ENT REC 2018 OBRA 038

ACTA ENT REC 2018 OBRA 039

ACT ENT RC OBRA 017

ACT ENT REC OBRA 003

ACT ENT REC OBRA 004

ACT ENT REC OBRA 009

ACT ENT REC OBRA 01

ACT ENT REC OBRA 012

ACT ENT REC OBRA 025

ACT ENT REC OBRA 027

ACT ENT REC OBRA 029

ACTA ENT REC 2018 OBRA 001

———————————————————————————————————-

Actas Entrega Recepción FORTAMUNDF

Ejercicio 2018

ACTA ENT REC 2018 OBRA 207 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 208 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 210 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 211 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 214 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 215 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 216 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 220 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 221 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 222 FORTAMUN

ACTA ENT REC 2018 OBRA 212

———————————————————————————————————-

Actas Entrega Recepción FORTAMUNDF

Ejercicio 2019

ACT ENT REC OBRA 207

206

208

210

212

213

———————————————————————————————————-

Actas Entrega Recepción FISM

Ejercicio 2019

ACTA ENT REC OOBRA 023 2019

ACTA ENT REC OBRA 022 2019

ACTA ENT REC OBRA 017 2019

ACTA ENT REC OBRA 014 2019

ACTA ENT REC OBRA 004 2019

ACTA ENT REC OBRA 005 2019

ACT ENT REC OBRA 006 2019

ACTA ENT REC OBRA 027 2019

ACTA ENT REC OBRA 026 2019

ACTA ENT REC OBRA 025 2019

ACTA ENT REC OBRA 024 2019

ACTA ENT REC OBRA 020 2019

ACTA ENT REC OBRA 019 2019

ACTA ENT REC OBRA 018 2019

01

02

08

10

11

13

15

16

20

21

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

53

56

59

———————————————————————————————————-

Actas Entrega Recepción FAFM

Ejercicio 2019

ACT ENT REC OBRA 218 FAFM 2019

ACT ENT REC OBRA 217 FAFM 2019

ACT ENT REC OBRA 216 FAFM 2019

ACT ENT REC OBRA 207 FAFM 2019

———————————————————————————————————-

SUB ISR RET

Subsidio Impuesto sobre la Renta Retenido 2019

301